Books

 1. Parés, M.; Ferreri, M.; Cabré, E. 2021. La coproducció d’habitatge a Catalunya: orientacions per al món local. Diputació de Barcelona: Barcelona.
 2. Navarro, C.; Parés, M.; Martí-Costa, M.; Díaz Orueta, F.; Walliser, A.; Rodríguez García, MJ.; Vázquez Aguado, O. 2019. Innovación en políticas urbanas. Perspectivas, metodologías y casos. Icaria: Barcelona. ISBN: 978-84-9888-938-3
 3. Parés, M.; Ospina, S.; Subirats, J. 2017. Social Innovation and Democratic Leadership: Communities and Social Change from Below. Edward Elgar Publishing: Cheltenham. ISBN: 978-1-78536-787-8
 4. Glab, V.; Parés, M. 2015. Narzędzia ICT w procesach budżetu partycypacyjnego. Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia: Warszawa. ISBN: 978-83-62590-19-3
 5. Parés, M.; Castellà, C.; García Brugada, M. 2015. Repensant la participació de la ciutadania al món local. Diputació de Barcelona: Barcelona. ISBN: 978-84-9803-710-4
 6. Parés, M.; Castellà, C.; Subirats, J.; Cruz, H.; Grau-Solés, M.; Sánchez, G. 2014. Nous lideratges en moments de canvi. Reflexions sobre lideratge i transformació social. Fundació Jaume Bofill: Barcelona. ISBN: 978-84-15526-52-0
 7. Parés, M. 2014. L’estat de la democràcia a Catalunya 2013. Generalitat de Catalunya: Barcelona. Dipòsit legal: B 252257-2014
 8. Parés, M. (Coord). 2009. Participación y calidad democrática: evaluando nuevas formas de democracia participativa. Editorial Ariel: Barcelona. ISBN: 978-84-344-1839-4
 9. Martí, M. i Parés, M. (Coords). 2009. Llei de barris: cap a una política de regeneració urbana participada i integral? Escola d’Administració Pública de Catalunya: Barcelona. ISBN: 978-84-393-8109-9
 10. Parés, M.; Gener, B.; Cruz, H.; Martí, M. 2008. La participación ciudadana en la gestió de l’aigua. Escola d’Administració Pública de Catalunya: Barcelona. ISBN: 978-84-393-7924-9
 11. Jorba, L.; Martí, J.; Parés, M. 2007. La qualitat en la participació: orientacions per a l’avaluació participada. Fundació Jaume Bofill: Barcelona. ISBN: 978-84-85557-71-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s