Other publications

Published reports, guides and papers

 1. Ballester, A.; Parés, M. 2017. “Participatory social capacity building for flood risk management. Practical Guidelines.” CAPFLO Project. ISBN: 978-84-697-8971-1
 2. Parés, M. 2014. “Límits i potencialitats de la participació ciutadana en un context de crisi“. Revista Eines. Núm 19: 33-40.
 3. Ballester, A.; Parés, M. 2013. “Democracia deliberativa y política de agua. Experiencias de participación en el contexto de la Directiva Marco del Agua en España.” Libro de Actas del VIII Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua. FNCA: Lisboa. pp. 178-190.
 4. Parés, M.; March, H. 2013. Guide to evaluating participatory processes. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
 5. Parés, M.; Chela, X. 2012. “Com millorar la participació estudiantil a la Universitat: estratègies per a l’adquisició de competències participatives i socials.” Llibre d’Actes. Barcelona: Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació.
 6. Brugué, Q.; Parés, M. 2011. “Frente al conflicto: deliberación. El caso de la Mesa de la Montaña en Aragón“. Working papers GIGAPP. WP-2011-07.
  ISSN: 2174-9515
 7. Enériz, J.; Parés, M. 2010. “Les agendes 21 com a estratègia de transformació socioambiental del territori: els casos de la Garriga i el Figaró”. Anuari socioeconòmic del Vallès Oriental. Granollers: Consell Comarcal del Vallès Oriental.
 8. Parés, M.; Pomeroy, M.: Díaz, L. 2007. Observando las democracias participativas Locales. Barcelona: Observatorio Internacional de Democracia Participativa.
 9. Parés, M.; Pomeroy, M.: Díaz, L. 2007. Guía Práctica para la Evaluación de Procesos Participativos. Barcelona: Observatorio Internacional de Democracia Participativa.
 10. Díaz, L.; Parés, M.; Pomeroy, M. 2007. Guía Práctica para la detección de Buenas Prácticas en Procesos Participativos. Barcelona: Observatorio Internacional de Democracia Participativa.
 11. Furtado, A.; Parés, M.; Pomeroy, M.: Díaz, L. 2007. Guía Práctica para la creación de Obsrevatorioas Locales de Democracia Participativa. Barcelona: Observatorio Internacional de Democracia Participativa.
 12. Parés, M.; Castellà, C.; Jorba, L. 2007. “Alguns criteris i recomanacions per millorar la qualitat dels processos participatius”. Innovació Democràtica. Núm. 2: 29-40.
 13. Parés, M. 2007. Memòria Participativa dels Pressupostos Participatius. Granollers: Ajuntament de Figaró-Montmany.
 14. Parés, M. 2003. “Perquè és necessari un reglament de participació ciutadana: el cas de Figaró-Montmany”. Procés de redacció del Reglament de Participació Ciutadana del Consell Insular de Menorca.
 15. Boada, M.; Domene, E.; Florensa, A.; Llopart, S.; Parés, M. 2003. Jardineria sostenible. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.
 16. Parés, M. 2002. “Ordenació dels espais naturals del Vallès Oriental: alternatives al Pla Territorial Metropolità de Barcelona”. Lauro: revista del Museu de Granollers. Núm. 22: 37-56. ISSN: 1133-0600
 17. Parés, M. 2002. “Xarxa d’Espais Naturals al Vallès Oriental”. Ponències: anuari del Centre d’Estudis de Granollers 2001. Granollers: Centre d’Estudis de Granollers. ISSN: 1137-9626

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s