Un País en Comú: una nova manera de fer política

Article publicat a eldiaro.es el 3 de febrer de 2017

Amb el procés “Un País en Comú” s’ha posat en marxa l’articulació a Catalunya d’un nou espai polític d’esquerres i catalanista. Un nou espai que té ambició de govern i pretén donar veu a una gran majoria social: la configurada per totes aquelles persones – treballadors i treballadores, autònoms, pensionistes, persones aturades, joves, dones, etc. – que durant els darrers anys han vist empitjorar les seves condicions de vida mentre uns pocs es continuaven enriquint. Una majoria social que vol una Catalunya diferent a la que tenim ara, que defensa un model de país alternatiu a l’actual i que aposta per una Catalunya social i ambientalment justa, digna, fraterna, radicalment democràtica i diversa.

Amb l’emotiu i multitudinari acte celebrat diumenge passat a les Cotxeres de Sants aquest nou espai polític ha començat a caminar i a articular-se. I ho fa, justament, a partir de la construcció en comú d’aquest nou model de país. Enfocar-ho d’aquesta manera implica, com a mínim, tres consideracions rellevants. Primer, es parteix de la base que el marc autonòmic està esgotat i que cal iniciar un nou camí per fer un nou país. Segon, es planteja superar l’escenari actual de la política catalana, on fa massa temps que tot gira al voltant d’un únic tema. Per contra, es proposa situar la discussió en el model de país que volem per Catalunya. Aquest fet és extremadament significatiu perquè actualment no hi ha cap altra formació política que estigui plantejant un nou model de país. Al mateix temps, suposa re-emmarcar el debat sota uns nous paràmetres, passant de la dicotomia independentistes vs no independentistes a la disjuntiva entre un model de país que afavoreix a les elits vs un model de país on la gent comuna està al centre de l’acció política. I tercer, hi ha en aquest plantejament una aposta clara i decidida per construir aquest nou espai en comú i, per tant, participativament.

Així, és a través d’un procés participatiu ampli i obert que comença a prendre forma l’ideari d’aquest nou espai polític i social. Aquest procés participatiu parteix d’un document de base (ponència zero) elaborat pel Grup Impulsor de l’espai amb la col·laboració de més de 375 persones provinents de l’activisme polític, el món acadèmic i l’activisme social. El document s’estructura en cinc eixos temàtics i un eix territorial. Els primers es desglossen en sis subapartats cadascú (trenta àmbits temàtics en total). L’últim conté vuit subapartats, un per a cadascun dels àmbits territorials de Catalunya. Pel que fa als cinc eixos temàtics, les grans idees de fons són les següents: un nou model econòmic i ecològic basat en el bé comú, un nou model de benestar per a una societat justa i igualitària, un país fratern i sobirà en tots els àmbits, una revolució democràtica i feminista, i un país inclusiu on tothom tingui cabuda.

Fins el 5 de març la ponència zero es sotmetrà a un debat participatiu, que serà tant presencial com digital. A nivell presencial hi haurà cinc grans tallers a Tarragona, Girona, Lleida, Manresa i l’Hospitalet de Llobregat, on es debatran els eixos sectorials; i una setantena més de tallers per tot el territori, de punta a punta del país, per debatre cadascun dels àmbits de l’eix territorial. Pel que fa a la participació digital, s’ha habilitat una plataforma on-line, totalment oberta, que permet fer dues coses. Per una banda, permet debatre, a través d’un Fòrum Obert, tant sobre la ponència com sobre qualsevol altra qüestió relacionada amb els objectius polítics del nou espai polític. I per altra banda, la plataforma on-line permet fer aportacions concretes sobre el text sotmès a debat. Aquestes aportacions poden ser de dos tipus: aportacions noves, que afegeixen noves idees a la ponència zero, o aportacions de millora, que modifiquen o plantegen alternatives al text presentat pel Grup Impulsor.

Totes aquestes aportacions recollides a través del procés participatiu permetran millorar el document inicial, doncs la participació de veritat serveix, entre d’altres coses, per fer millors diagnòstics, proposar solucions més creatives i obtenir millors resultats. Tot plegat culminarà en una assemblea fundacional a principis del mes d’abril en la qual es sotmetrà a votació tant el nou document de síntesi, amb totes les modificacions que s’hagin pogut integrar, com aquelles propostes sorgides del procés participatiu que plantegin models alternatius. El resultat final de l’assemblea consolidarà l’ideari els i objectius en comú a partir dels quals el nou espai polític continuarà avançant en el seu procés d’articulació

No hi ha dubte que aquest és un procés ambiciós i pioner que, en termes d’innovació democràtica, està a les antípodes de les formes de fer dels grans partits tradicionals. Ningú abans a Catalunya havia plantejat un procés d’aquestes característiques. Es tracta, en definitiva, de fer política des de baix, fet que expressa una clara convicció vers els valors democràtics i que, al mateix temps, respon a les característiques d’una nova societat que, des de l’ocupació de les places de l’any 2011, reclama una democràcia real.

A través d’aquest procés participatiu, doncs, es concreta una nova manera de fer política on les persones i la comunitat esdevenen protagonistes i es situen al centre de l’acció política. Una nova manera de fer on les organitzacions polítiques es relacionen amb la ciutadania de forma oberta, participativa i transparent.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s